bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha
Đi họ

Ta lại gặp được nhau
Trong vai người đi họ
Nhà trai anh bên này
Nhà gái em bên đó
Cô dâu chẳng là em
Cớ sao mà má đỏ ?

Ta gặp lại được nhau
Hai mươi năm có phải ?
Bao nhiêu là biển dâu
Bao nhiêu điều nếm trải ?
Nước dưới cầu chảy mau
Người qua cầu ngoái lại.

Anh thay mặt nhà trai
Lời cưới xin anh nói
Em nghe bằng hai tai
Sao mắt còn dò hỏi
Mây bay ngoài song thưa
Nhạc mềm loa gọi mãi .

Ta lại gặp được nhau
Trong vai người đi họ
Anh veston sẫm màu
Em áo dài hoa đỏ
Mộng về tháng năm nao
Cổng nhà em pháo nổ ./.


Hoa cổng ngày xưa( 13/7/2013 )
Đá cuội( 2/7/2013 )
Đi họ( 3/4/2013 )
Thầy đất( 3/4/2013 )
Phú Quốc, ba ngày chơi với biển( 30/3/2013 )
Trinh( 30/3/2013 )
Mời Say( 30/3/2013 )
Gởi em Gò Công( 30/3/2013 )
Trường Ca Biển Việt Nam( 30/3/2013 )
Đi Họ ( 30/3/2013 )
Chiều Lên Đèo Hòn Giao( 30/3/2013 )
Lên đèo Đá Dựng (Hòn Giao)( 30/3/2013 )
Đá Cuội( 30/3/2013 )
Thầy Đất( 30/3/2013 )
Ngày Xuân Nói Với Hoa Vàng( 30/3/2013 )
Ngày 8 tháng 3( 3/4/2017 )
Chuyện tình( 3/4/2017 )
Bàn tay anh( 3/4/2017 )
Đến chơi bạn vắng nhà ( 30/6/2016 )
Muôn trùng sương khói( 30/6/2016 )
1 2