bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha bat dong san da lat quang ha
      nha tho viet nam Đi Họ       nha tho viet nam Chiều Lên Đèo Hòn Giao
      nha tho viet nam Lên đèo Đá Dựng (Hòn Giao)       nha tho viet nam Đá Cuội
      nha tho viet nam Thầy Đất       nha tho viet nam Ngày Xuân Nói Với Hoa Vàng
      nha tho viet nam Trinh       nha tho viet nam Mời Say
      nha tho viet nam Gởi em Gò Công